Forskningsprosjekt


Undersøkelse av induserte bloddannende stamceller fra pasienter med myeloide blodsykdommer

Vitenskapelig tittel:

Analysis of induced pluripotent stem cells and in vitro derived blood cells from patients with myeloid blood disorders.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å generere induserte pluripotente stamceller (iPSC) fra perifere blodceller fra pasienter med maligne myeloide blodsykdommer som bl.a. myelodysplastisk syndrom (MDS), akutt myeloid leukemi (AML), kronisk myelomonocyttleukemi (KMML) for å studere cytokinreceptor signalisering og epigenetiske modifikasjoner. Epigenetisk analyse vil også bli gjørt på blod- og benmargsceller. En begrensende faktor for studier av celler fra blod og benmarg lagret i biobanker, er ofte for lavt celletall. iPSC kan ekspanderes slik at man får mange celler til ulike undersøkelser for kartlegging av sykdommenes pathogenese og etiologi (blant annet mutasjonsanalyse). Man skal også differensiere disse cellene in vitro til progenitor- og modne blodceller og lete etter defekter i cytokinereceptor signalene og studere epigenetiske forandringer i cellene fra disse pasientene. 100 deltagere skal rekrutteres. De skal ved flere anledninger avgi blodprøver og i noen tilfeller benmarg. Blod og benmarg tappes bare når det likevel skulle tas ut blod eller benmarg av kliniske grunner, men det tas ut noe mer blod og benmarg enn det ellers ville ha vært gjort. Materialet skal lagres i den allerede godkjente generelle forskningsbiobanken ”Biobank for myeloproliferative sykdommer.”
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1969 Prosjektstart: 20.11.2012 Prosjektslutt: 31.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingunn Dybedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo. Norsk senter for molekylærmedisinForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
Biobank for myeloproliferative sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst