Forskningsprosjekt


Hva påvirker kvinner på Filippinene i deres valg ift å føde hjemme eller på en klinikk

Vitenskapelig tittel:

Reducing maternal mortality: factors that influence Philippine women in the choice of giving birth at home or at a health facilityProsjektbeskrivelse:
Vi tar utgangspunkt i FNs tusenårsmål for helse, mål nr 5, som er å redusere mødredødelighet. Vi ser at det å ha tilgang på adekvat helsehjelp under og etter fødsel har stor betydning når det gjelder mors overlevelse på globalt plan, og ønsker å finne ut hvilke faktorer som påvirker kvinner på Filippinene i deres valg ift å føde hjemme eller ved en klinikk. Filippinene er et land som har hatt stor mødredødelighet ved fødsel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1903 Prosjektstart: 15.01.2013 Prosjektslutt: 15.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det medisinske fakultet NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet medisin NTNU, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2012 REK midt
27.11.2015 REK midt