Forskningsprosjekt


VLCD and Weight Loss Maintenance

Vitenskapelig tittel:

How to optimize weight loss maintenance after a very-low calorie diet?Prosjektbeskrivelse:
VLCD-dietter (<800 kcal/dag) er en relativt sikker metode for å gå ned i vekt og gir også raskt resultat vektmessig. Slike dietter kan gi vekttap i størrelse 10-15 % og med det også bedring i overvektskomorbiditet og risikofaktorer. De er også kostnadseffektive sammenlignet med medikamentindusert vekttap. Langtidseffektene er imidlertid kontroversielle og særlige utfordringer knyttes til opprettholdelse av vekttap på sikt. Det er behov for flere studier knyttet til diettens vedlikeholdsfase, gjerne knyttet til tidspunktet man går over fra diettprodukter til mer normal, energiredusert kost. Hovedhensikt med denne studien er å sammenligne opprettholdelse av vekttap hos pasienter som deltar i to ulike oppfølgingsprogram. Vi vil også se nærmere på hvordan den hormonelle apetittreguleringen endres i diettens aktive fase.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1901 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kulseng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes driftsmidler til studien fra Samarbeidsutvalget og Felles forskningsutvalg. Vi er pr i dag i dialog med to produsenter av diettprodukter med hensikt å få ett av disse til å stille med alt av nødvendige diettprodukter for hele studien slik at deltakerne slipper utgifter knyttet til dette. Et slikt samarbeid med industrien vil i så fall avtalefestes og endelig avtale ettersendes REK. Det vil ikke være andre økonomiske forbindelser mellom forsker/institusjon og firma enn leveranse av disse produktene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2012 REK midt
15.02.2013 REK midt
24.05.2013 REK midt
23.08.2013 REK midt
29.11.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
13.06.2014 REK midt
12.06.2015 REK midt
27.05.2016 REK midt
13.01.2017 REK midt
09.06.2017 REK midt
21.03.2018 REK midt
21.03.2018 REK midt
25.04.2018 REK midt
12.02.2019 REK midt