Generell forskningsbiobank


Revmatiske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å undersøke biologiske mekanismer og hvilken innvirkning ulike faktorer har ved utvikling av revmatiske sykdommer. Slike faktorer kan være miljø, arv, komorbiditet og infeksjoner  Vi vil blant annet studere om ulike infeksjoner bidrar til å utløse forskjellige revmatiske sykdommer og/eller om reaktivering av ulike latente mikroorganismer resulterer i oppblussing av sykdom.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1898 Startdato for innsamling av materiale: 01.11.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Gro Østli Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
UiT
Finansieringskilder: Helsefak UiT/revmatologisk avd. UNN


Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2012 REK nord