Forskningsprosjekt


Etylglukuronid i fingernegl som markør på alkoholinntak

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å finne nye muligheter til å påvise alkoholbruk. Analyse av alkoholmetabolitten etylglukuronid (EtG) i fingernegl er aldri tidligere brukt som dette, men analysen er nå tilgjenelig. Prosjektgruppen vil derfor validere bruk av EtG i fingernegl som markør på alkoholbruk. Dette skal gjøres ved å samle negl-prøver fra henholdsvis storkonsumenter, lavkonsumenter og avholdspersoner. For å sammenligne med en tidligere validert alkoholmarkør skal også hårprøver samles for analyse av EtG. Deltakerne må også fylle ut et spørreskjema om alkoholbruk. Det skal inkluderes totalt 70 deltakere. Hår- og neglprøvene skal sendes til Italia for analyse og skal deretter destrueres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1222 Prosjektstart: 15.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gudrun Høiseth
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Kun normal lønn til prosjekt-deltagerene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Sluttmelding/publikasjon: Etylglukuronid i fingernegl som markør på alkoholinntak
Behandlet i REK
DatoREK
22.08.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst