Forskningsprosjekt


Forekomst av hudinfeksjoner med Panton-Valentine leukocidin positive gule stafylokokker hos soldater i førstegangstjeneste

Vitenskapelig tittel:

Forekomst av hudinfeksjoner med Panton-Valentine leukocidin positive gule stafylokokker hos soldater i førstegangstjenesteProsjektbeskrivelse:
Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som er en del av normalfloraen hos mennesker, men kan også forårsake infeksjoner. De har en rekke virulensfaktorer, deriblant Panton-Valentine leukocidin (PVL), som gjør noen bakteriestammer mer sykdomsfremkallende enn andre. Vanligvis inneholder ca 1 % gule stafylokokker PVL-kodende gener, mens det hos pasienter med abscesser er registrert opptil 40 % PVL-positive stammer. Bakteriene smitter lett via nærkontakt som f.eks i militærleire hvor man bor og arbeider tett sammen. Kolonisering er ofte vanskelig å sanere og bakteriene kan gi opphav til residiverende infeksjoner. Dette har medført sykehusopphold og dimisjon fra militæret. Prosjektet skal undersøke forekomsten av hudinfeksjoner med PVL-positive og -negative gule stafylokokker hos soldater i førstegangstjeneste, samt undersøke grad av genetisk slektskap mellom bakteriestammene ved hjelp av ulike genotypingsmetoder for å vurdere forekomst av kryssmitte mellom soldatene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1894 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Vangstein Aamot
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forsvaret, Akershus universitetssykehusForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord
10.01.2013 REK nord
04.02.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord