Forskningsprosjekt


Bruk av høreapparat hos eldre

Vitenskapelig tittel:

Use of hearing aids among elderly. Development and implementation of a counselling program for elderly hearing aid user.Prosjektbeskrivelse:
I Norge er det i dag ca.200 000 høreapparatbrukere. I 2011 ble det utlevert 73 723 høreapparater fra NAV til en verdi av nærmere 300 mill. kroner. Studier anslår at mellom 5 og 40 % av alle tilpassede høreapparater sjelden eller aldri brukes. Mange eldre stiller i en spesielt vanskelig situasjon fordi hørselstapet kommer som en ekstra belastning i tillegg til andre helseproblemer. Mangelfull oppfølging og lav motivasjon er trolig viktige forklaringer på at så mange eldre i liten grad bruker sine høreapparat. Formålet med prosjektet er å utvikle, gjennomføre og evaluere et spesialisert veiledningstilbud til eldre personer (65+) som får tildelt høreapparat samt objektivt registrere høreapparatenes bruksgrad. Veiledningssamtaler vil være basert på teorien om Motivational Interviewing (MI). Vansker og problemområder vil bli registrert, kategorisert og fulgt opp med adekvate tiltak. Det vil bli benyttet intervensjons- og kontrollgruppe. Det skal rekrutteres 200 deltagere blant pasienter som henvises Hørselssentralen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for tilpassing av høreapparat.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1960 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jorunn Solheim
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt midler gjennom;

Helse Sør Øst og ExtraStiftelsen Helse og RehabiliteringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst