Forskningsprosjekt


Kartlegging av dropouts under prøverørsbehandling

Vitenskapelig tittel:

Hvor mange dropper ut av behandling med assistert befruktning ved Fertilitetsseksjonen på St Olavs Hospital? Hvorfor velger par å avbryte behandlingen?Prosjektbeskrivelse:
Liknende studier er utført ved mange fertilitetsklinikker. Bakgrunnen for prosjektet blir å finne ut om man får et liknende resultat ved fertilitetsenheten i Trondheim, samt å danne et grunnlag for eventuelle forbedringer ved enheten. Prosjektet har som mål å kartlegge hvor mange som dropper ut av behandling med assistert befruktning ved fertilitetsenheten i Trondheim. Ved hjelp av spørreskjema skal vi finne ut hva årsakene er til at par velger å avslutte behandling. Det vil si hvorfor par velger å avslutte behandling før fullførte 3 behandlinger med hormonstimulering egguttak og tilbakesetting.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2133 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 20.12.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sigrun Beate Kjøtrød
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det Medisinske Fakultet vil bidra med midlert til porto/svarkonvolutter/infohefte/evt telefonutgifter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1500

Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2013 REK nord