Forskningsprosjekt


Rehabiliteringsprogram for ungdom med kronisk utmattelsessyndrom

Vitenskapelig tittel:

Et integrert rehabiliteringsprogram for ungdom med kronisk utmattelsessyndrom basert på psykoedukasjon aktivitetstilpasning, kognitiv mestring og biofeedback.Prosjektbeskrivelse:
Kronisk utmattelsessyndrom/ME gir et komplisert sykdomsbilde med en rekke fysiologiske, nevrologiske og psykologiske avvik. Det finnes ingen effektiv medisinsk behandling av symptomene, og for noen utvikler ME seg til en invalidiserende sykdom med betydelig reduksjon av funksjonsnivå. Prosjektet representerer et forsøk på å etablere et program hvor målet er å hjelpe ungdom tilbake til skole og sosiale aktiviteter etter å ha blitt rammet av en kronisk sykdom. Rehabiliteringsprogram er basert på elementer fra kognitiv mestring, aktivitetstilpasning og Biofeedback med Hjerteratevariabilitet. Ved å måle mulige endringer i utmattelse, livskvalitet og skoledeltakelse underveis og ved avslutning av programmet vil vi kunne konkludere med om rehabiliteringsprogram har nytteverdi. Rehabiliteringsprogrammet er designet som et Single Case studie med tett klinisk evaluering av 10 – 15 ungdommene gjennom 52 uker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/2159 Prosjektstart: 02.01.2013 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ketil Jakobsen
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
BUP Klinikk
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

BUP-klinikk, St Olavs Hospital, fagenheten

ExtrastiftelsenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Behandlet i REK
DatoREK
11.01.2013 REK midt
15.03.2013 REK midt
15.03.2013 REK midt