Forskningsprosjekt


Demensteam i Norge

Vitenskapelig tittel:

Demensteam i Norge - Evaluering av oppgaver og utvidelse av funksjonerProsjektbeskrivelse:
I denne studien skal man kartlegge hvilke oppgaver demensteam jobber med og hvilke resurser de rår over. Som en del av studien skal man undersøke pasienter som utredes og følges opp av demensteamene. Deltagelse innebærer utfylling av spørreskjemaer. Pårørende skal også fylle ut skjema. Halvpartene av pasientene vil få en utvidet utredning med kartleggingsskjema for depresjon, angst og rus. Alle pasientene vil bli bedt om å avgi DNA prøve for analyser på genetisk polymorfisme. I tillegg vil man følge opp pasientene med en ny kartlegging etter 18-24 måneder, hvor de samme skjemaer fylles ut på nytt. Det skal inkluderes 300 pasienter i Norge. Det søkes om kobling til NPR, Reseptregisteret, Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, IPLOS, FD-Trygd og KUHR. Opplysninger skal også hentes fra pasientjournal. Humant biologisk materiale skal utføres til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1997 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Bergh
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet finansierer datainnsamlingen som del av prosjektet Diagnostikk og utredning av personer med demens, Demensplan 2015,Ref.: 2010006889

Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet HF, og nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gir supplerende finansiering for administrasjon, utarbeidelse av skjemaer og it-løsninger.

Analyse av genetisk materiale finansieres av tildelte prosjektmidler til prosjektleder, fra nasjonalforeningen for folkehelsen, Demensforbundet, og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 400

Materiale fra biobank:
Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens.
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
07.02.2013 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst