Forskningsprosjekt


Laparoskopisk sakrokolpopeksi

Vitenskapelig tittel:

Laparoscopopic sacrocolpopexy: Anatomic and functional results – A Prospective Cohort Study

 Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet skal undersøke operasjonsresultater og livskvalitet hos kvinner som blir operert for prolaps i skjeden eller vaginaltoppen. Tidligere operasjonsmetoder er erstattet av laparoskopisk metode. Denne metoden anses å være bedre enn tidligere anvendte teknikker, men Sørlandet Sykehus ønsker å undersøke resultater av metoden i sin praksis. I tillegg til kliniske undersøkelser skal det fylles ut et livskvalitetsskjema knyttet til å ha denne lidelsen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1615 Prosjektstart: 01.12.2012 Prosjektslutt: 01.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen finansiering av prosjektet. Inkluderte pasienter vil bli undersøkt og operert i det offentlige helsevesenet på lik linje med ikke deltagende pasienter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst