Forskningsprosjekt


Hypertension in elite athletes

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for studien er at forekomst av plutselig hjertedød er mer vanlig hos idrettsutøvere enn i normalbefolkningen, og at for å redusere antall dødsfall i idrett har European Society of Cardiology anbefalt en hjertescreeningsprotokoll av eliteidrettsutøvere som inkluderer blodtrykksmåling, EKG og spørreskjemaer. Formålet med studien er å finne prevalens, årsaker til og positiv prediktiv verdi av høyt blodtrykk og patologiske EKG-forandringer hos norske eliteidrettsutøvere av begge kjønn. 400 eliteidrettsutøvere skal rekrutteres, samt 100 kontrollpersoner som ikke trener eller konkurrerer på elitenivå. Alle deltagerne skal gjennomgå en klinisk undersøkelse, som bl.a. innebærer klinisk hjerteundersøkelse, EKG-måling og måling av blodtrykk, inkludert måling av blodtrykk over 24 timer ved hjelp av en blodtrykksmansjett. I tillegg skal deltagerne fylle ut spørreskjemaer om tidligere hjertesykdom og hjertesykdom i familien, om stress og om treningsmengde. De av deltagerne som er i aldersgruppen 20-25 år skal følges opp etter 5 år, og skal da gjennomgå de samme undersøkelsene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1586 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.03.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Thor Einar Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av midler fra Senter for idrettsskadeforskning og dersom opptak ved "Forskerlinjen" av midler fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst