Forskningsprosjekt


Pasientforløp på sykehjem - endringer i legemiddelforskrivningen mot livets slutt

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for denne studien er en påstand om at medikamentell behandling i sykehjem ved livets slutt, er lite studert. I dette prosjektet ønskes det å gjennomføre en retrospektiv observasjonsstudie av pasientforløp ved tre sykehjem for å studere endringer i legemiddelforskrivning fra innleggelse til død og for å undersøke hva som ligger til grunn for disse endringene. Alle de tre sykehjemmene bruker strukturert elektronisk journalsystem (GBD). En vil benytte journalene fra perioden 01.01.08-31.12.12 og ved de tre sykehjemmene utgjør dette ca 350 journaler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1748 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  Uni Helse/Uni Research
UNI Research
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den norske legeforeningen (allmennpraktikerstipend)

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d.
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
18.10.2012 REK vest
07.03.2018 REK vest