Forskningsprosjekt


IL28B som biomarkør for interferonbehandling

Vitenskapelig tittel:

Interferonbehandling ved Myeloproliferative neoplasmer; IL28B - en potensiell biomarkør for hematologisk og molekylar respons.Prosjektbeskrivelse:
Interferon alfa-2 (IFN-a-2) er en terapeutisk valgmulighet for pasienter med myeloproliferative Neoplasmer (MPN). Studier hittil utført på pasienter som har vært behandlet med Interferon for andre sykdommer, har vist at det kan være en sammenheng mellom behandlingsrespons og utkomme av interferonbehandling og hvordan genet IL28B er oppbygd. Genet forekommer i tre ulike varianter og det kan vise seg at den spesifikke gentypen en pasient har kan påvirke responsen på behandlingen. Formålet med studien er å finne ut om genvarianten av IL28B kan ha betydning for behandlingsrespons på interferonbehandling ved MPN. Metode: Dette er en nordisk multisenterstudie og i Norge skal man inkludere alle pasienter med MPN som behandles eller har vært behandlet med interferoner ved sykehuset Østfold Fredrikstad eller Oslo universitetssykehus - anslagsvis ca 30 pasienter. På pasienter med MPN der interferon behandling er indisert, ønsker man å ta en ekstra blodprøve (10ml) ved en rutine kontroll. Prøven skal analyseres for IL28 genotype og svaret skal på et senere tidspunkt kobles til måten den enkeltes pasient og sykdom har respondert på behandlingen. Data grunnlag: Pasienter over 18 år som behandles eller har vært behandlet med interferon for enten poycythemia vera, essensiell trombocytemi eller myelofibrose, og som avgir muntlig og skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1928 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av Sahlgrenska SjukhusForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Sluttmelding/publikasjon: IL28B som biomarkør for interferonbehandling
Materiale fra biobank:
Klinisk Virologi og Klinisk Kemi Sahlgrenska Sjukhuset
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst