Forskningsprosjekt


3-dimensjonal ekkokardiografi for gradering av alvorlighetsgraden til aortastenose og koronar hjertesykdom

Prosjektbeskrivelse:
Prosjekt 1 omhandler tilleggsnytten av 3- sammenlignet med 2-dimensjonal (D) ekkokardiografi ved 1. aortastenose og 2. brystsmerter suspekt på non-ST elvasjons akutt koronarsyndrom. For prosjekt 1 bruker man en blindet "gold standard" for aortaarealet slik man får den fra Rikshospitalet. I tillegg gjør man venstre ventrikkel strain målinger med 2 og 3D "speckle tracking" for å identifisere pasienter med og uten koronarsykdom med koronar angiografi ved RH som fasit. Alle som søkes til vurdering for operativ behandling blir bedt om å være med, anslagsvis 40. Prosjekt 2 er "joint venture" med Sykehuset i Arendal og er en "rue out studie" for å bedømme nytten av VV strain målinger med 2D (begge sykehusene) og 3D (kun Tønsberg) til å identifisere slike pasienter med signifikante koronarstenoser. Dette er en økende og viktig gruppe, og nye metoder for å identifisere dem er viktig å få evaluert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1592 Prosjektstart: 15.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Erik Otterstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

I Tønsberg finansieres prosjektet av lønnsmidler fra Syehuset i Vestfold (30% for Prosjektleder, 50% for de to LiS , dr. Norum og dr. Ruddox.

Professor Edvardsen disponerer over Forskningsfond fra Universitetet i Oslo

Prosjektleder i Arendal har lønnsmidler fra Sykehuset Sørlandet og økonomi for stipendiaten er innvilget fra Extrastiftelsen Helse og RehabiliteringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 9

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: 3-dimensjonal ekkokardiografi, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
03.12.2013 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst