Forskningsprosjekt


Betydningen av mykotoksiner og små ikke-kodende RNA for utvikling av testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:

Small noncoding RNA signature in serum as a prediagnostic marker of testicular germ cell tumourProsjektbeskrivelse:
Årsaken til testikkelkreft er i stor grad ukjent, selv om det er enighet om at genetiske komponenter og forhold under svangerskapet spiller en viktig rolle. Prosjektet har to hovedmål; 1) å undersøke om mykotoksiner, dvs naturlig forekommende muggsoppgifter som forurenser mange mat- og drikkevarer, kan forårsake testikkelkreft. Dette vil man undersøke ved å sammenligne nivåer av mykotoksinet ochratoksin A i humant serum, donert til Janus serumbank i 1970-årene, med målinger som er rapportert fra serumprøver på 1990-tallet. Om eksponering av ochratoksin A i fosterlivet har bidratt til å øke risikoen for testikkelkreft, forventer en at endringene i forekomsten av testikkelkreft avspeiles i serumnivåene av mykotoksinet. Små ikke-kodende RNA er vist å ha en sentral rolle i tumorigenese, og mål 2) er å sammenligne serumnivåene av slikt RNA hos personer som senere utvikler testikkelkreft, med nivåene hos personer som ikke får denne sykdommen (kasus-kontroll), basert på Janus serumbank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1590 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregistererts fond (del 2).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 620

Materiale fra biobank:
Janus serumbank (melding nr 737)
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst