Forskningsprosjekt


Kognitive og emosjonelle konsekvenser av små hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Minor StrokeAn observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employmentProsjektbeskrivelse:
Hovedandelen av slagpasienter har små hjerneslag, og oppfatningen i dag er at de har beskjedne symptomer etter hjerneslaget. Hensikten med studien er å se om dette er tilfelle gjennom å kartlegge symptomer som ikke rutinemessig blir kartlagt i dag. Studien vil gi mer detaljert kunnskap om forekomst av kognitive symptomer, angst, depresjon og utmattelse, samt konsekvenser av slike symptomer på yrkesaktivitet og sosial funksjon. Dette er en observasjonsstudie der pasienter blir fulgt opp med testing etter 3 og 12 måneder. Det etableres en kontrollgruppe fra en pasientgruppe med små hjerteinfarkt (NONSTEMI) som på mange måter ligner studiepopulasjonen, men hvor forskjellen er en lesjon i hjertet. Dersom studien avdekker høyere forekomst av kognitive og emosjonelle symptomer etter små hjerneslag kan dette få konsekvenser for oppfølging av denne pasientgruppen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1708 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Halvor Næss
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om finansiering gjennom samarbeidsorganet NTNU- Helse Midt-Norge da dette er et PhD-prosjekt for daglig leder i prosjektet (Åse Hagen Morsund).

Det plannlegges også å søke Helse Møre og Romsdal om forskningsmidl)er der PhD stiåendiat er ansatt.

Det er ingen eksterne oppdragsgivere.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Observasjonsstudie over 12 måneder, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
14.03.2013 REK vest