Forskningsprosjekt


Kostnader ved kontroll av brudd i overekstremitetene hos barn

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal kartlegge de direkte og indirekte kostnadene ved polikliniske kontroller av brudd hos barn. Barnebrudd er vanlig, og senere forskning har vist at bedre fokus på bruddklassifikasjoner og behandlingsalgoritmer kan redusere antallet unødvendige kontroller av stabile brudd. Kostnadene i forbindelse med slike bruddkontroller antas å være betydelige, men dette er tidligere ikke undersøkt i Norge. I dette prosjektet vil det fokuseres på de indirekte utgiftene til barnas familier, som for eksempel tapt inntekt og transportutgifter. I tillegg skal det fokuseres på ledsagerens og legens oppfatning av kontrollens verdi i seg selv. Alle barn som i alderen 6-13 år som kommer til en planlagt kontroll for et budd forespørres om deltagelse. Det skal fylles ut et spørreskjema som det vil ta 5-8 min å fylle ut. I tillegg skal legen fylle ut et spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1629 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 01.11.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per-Henrik Randsborg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon i form av lønn til prosjektleder (post.doc stilling Helse SørØst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, HØKH).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst