Forskningsprosjekt


Matgjær og overvekt

Vitenskapelig tittel:

A Pilot Study of the Anti-Saccharomyces cerevisiae Mannan (ASCA) in Obese PatientsProsjektbeskrivelse:
BAKGRUNN: Menneskers vekt har økt kraftig de siste årene spesielt i industriland. Fedme er en sammensatt tilstand forårsaket av flere faktorer. Både arv, miljø og lite fysisk aktivitet kan bidra til fedme. Nyere forskning tyder på at tarmflora (bakterier og sopp) kan være en medvirkende årsak til økt fedme. Et mål ved moderne husdyrhold er å øke dyrenes vekt mest mulig effektivt. Ved å tilsette matgjær i dyrefor øker man dyrenes vekt og melkefett. Også menneskeføde inneholder ofte gjær eller rester av gjær. Ved hjelp av en ny metode er vi nå i stand til å registrere antistoff mot matgjæra i blod. Dette kan gi en indikasjon om gjær i det hele tatt har noe med menneskers overvekt å gjøre eller ikke. PRIMÆRHENSIKT: Vi ønsker å kartlegge forekomst av antistoff mot matgjær i blodet hos mennesker med sykelig fedme.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1877 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.02.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kulseng
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert via driftsmidler til Regionalt senter for sykelig overvekt.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2012 REK midt
15.02.2013 REK midt
23.10.2015 REK midt