Forskningsprosjekt


Undersøkelser av hvilke mekanismer som forårsaker vekst av myelomceller (benmargskreft)

Vitenskapelig tittel:

Defining the microenvironmental causes of myeloma proliferation in the bone marrow of patientsProsjektbeskrivelse:
Myelomatose er en krefttilstand innenfor B-cellerekken hvor kreftceller, myelomceller, tilsvarer endedifferensierte B-celler på plasmacellestadiet. Som de fleste andre kreftceller, er myelomceller avhengig av støtte fra sitt mikromiljø. Målet med denne studien er å øke forståelsen av patogenetiske mekanismer med betydning for myelomcellers overlevelse og vekst. Det skal anvendes registerdata og biologisk materiale fra 300 pasienter med myelomatose. Det søkes om godkjenning for å opprette ”Biobank for undersøkelser av hvilke mekanismer som forårsaker vekst av myelomceller”. Ansvarshavende Ludvig Munthe. Det skal gjøres helgenomundersøkelser av myelomceller for kartlegging av mutasjoner i myelomcellens DNA Etter prosjektslutt skal datamaterialet anonymiseres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1734 Prosjektstart: 15.11.2012 Prosjektslutt: 15.11.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ludvig A Munthe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektets laboratorieforskning finansieres fra forskningsbevilgninger fra HSØ, UiO og Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Materiale fra biobank:
Biobank for undersøkelser av hvilke mekanismer som forårsaker veklst av myelomceller
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst
24.10.2013 REK sør-øst
18.09.2014 REK sør-øst