Forskningsprosjekt


Brukermedvirkning i geriatrisk rehabilitering i sykehus

Vitenskapelig tittel:

En kvalitativ studie av pasienters, pårørendes og involvert helsepersonells erfaringer med og refleksjon om brukermedvirkning i geriatirisk rehabilitering ved en avdeling i Sykehuset Innlandet.Prosjektbeskrivelse:
Studien skal undersøke geriatriske pasienters, pårørendes og helsepersonells erfaringer med geriatrisk rehabilitering. Studien sikter mot å utvikle ny kvalitativ kunnskap om forhold som styrker brukermedvirkning på dette feltet, og om hva pasient og pårørende forstår med brukermedvirkning og hva de tillegger verdi å ha innflytelse på. Det skal gjøres individuelle kvalitative intervjuer av pasienter og pårørende, og helsepersonell skal intervjues i fokusgrupper.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1598 Prosjektstart: 15.10.2012 Prosjektslutt: 15.08.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Danbolt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet finansierer med 100 % stipend og driftsbudsjett i tre år.

Sykehuset Innlandet finansierer med 100 % stipend og driftsbudsjett i tre år.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram UiO, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst