Forskningsprosjekt


BRAF-hemmer i behandling av lungekreft

Vitenskapelig tittel:

Braf-hemmer i behandling av lungekreft

A phase II study of the selective BRAF kinase inhibitor GSK2118436 in subjects with advanced non-small cell lung cancer and BRAF mutations.Prosjektbeskrivelse:
Legemiddelet dabrafenib er vist å kunne hemme effekten av kreftmutasjon i BRAF-genet. Det er mest prøvd ut mot melanom (føflekkreft). I alt er det benyttet av ca 1000 pasienter. Ca. 2 % av pasienter med lungekreft har BRAF-genet. Man vil prøve ut behandling med dabrafenib hos 40 slike pasienter, derav to i Norge. Primært endepunkt er totaloverlevelse, d.v.s. pasienter som helt eller delvis har respondert på behandlingen. Dette er en åpen, ikke-randomisert fase II studie. Humant biologisk materiale skal oppbevares i den generelle forskningsbiobanken til GlaxoSmithKline. Helseopplysninger og humant biologisk materiale skal utføres til utlandet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1998 EudraCT-nummer: 2011-001161-41 Prosjektstart: 17.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet og studiemedisinen finansieres av GlaxoSmithKline AS (GSK).  Økonomisk avtale kan ettersendes. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2

Materiale fra biobank:
GlaxoSmithKline
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
23.09.2013 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.03.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst