Forskningsprosjekt


Den marginaliserte verdighet: Forståelse av begrep og praksis til demente beboere ved sykehjem

Prosjektbeskrivelse:
Dette er et mastergradsprosjekt i helsefagvitenskap. Forskeren ønsker å se på hvordan helsepersonell oppfatter begrepet verdighet, og praksis rundt en verdig omsorg for demente pasienter. Gjennom verdighetsgarantien skal helsepersonell bidra til å sikre et verdig liv for eldre, men hvordan forstår de konkret hva verdighet innebærer og hvordan kan de praktisk bevare og skape verdighet for den demente? Det vil utføres kvalitative semistrukturerte intervjuer av 10 ansatte fra ulike yrkesgrupper i sykehjem om verdighetens variasjoner. De ansatte som skal intervjues vil hentes fra tre ulike sykehjem.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1625 Prosjektstart: 29.11.2012 Prosjektslutt: 29.08.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lisbeth Thoresen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

masteroppgaveprosjekt, finansieres av masterstudentenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst