Forskningsprosjekt


Molekylærbiologi ved Conns syndrom

Vitenskapelig tittel:

Aldosteronproduserende binyretumores (Conns syndrom): molekylærbiologi og klinikkProsjektbeskrivelse:
Conns syndrom skyldes overproduksjon av hormonet aldosteron fra en godartet svulst i binyrene. De som rammes av sykdommen er vanligvis mellom 30 og 50 år, og det er litt flere kvinner enn menn som blir syke. Sykdommen medfører ofte alvorlige blodtrykksproblemer. Årsakene opplyses av søker å være stort sett ukjent. I denne studien ønsker man å se på evt genetiske forandringer som forårsaker Conns syndrom. Det vil bli benyttet både vev fra binyreknutene, friskt binyrevev og blod. Materialet opplyses å ville inngå i en allerede godkjent samtykkebasert generell forskningsbiobank (REK Vest sak 2011/1119). Deltakerne vil være pasienter med Conns syndrom og kontroller bestående av pasienter med andre hormonproduserende og ikke-hormonproduserende binyrebarktumorer. Antall deltakere i Norge vil være 200.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1702 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anette Heie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest og UiB midlerForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Molekulærbiologi, Nivå: PhD prosjekt
Materiale fra biobank:
Svulster i endokrine organ
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
17.09.2015 REK vest