Generell forskningsbiobank


Vevsprøver fra primærtumor og metastaser - lungekreft

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om opprettelse av en generell forskningsbiobank. Formålet er å innhente og lagre vevsmateriale fra 100 pasienter med lungekreft og 100 pasienter med KOLS (kontroller). Hos kreftpasientene skal det innsamles etter biopsier fra primærtumor og metastaser. Pasientene vil bli rekruttert fra sykehuset i Tønsberg. Det henvises til et forskningsprosjekt ved Janna Berg, men det biologiske materialet vil i tillegg gjøres tilgjengelig for andre forskere. De molekylære analysene skal gjennomføres på Radiumhospitalet, og det er anført at det skal gjennomføres helgenomundersøkelser og identifikasjon av prediktive og prognostiske markører.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1620 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Åslaug Helland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Forskningsmidler til Åslaug Helland


Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst