Forskningsprosjekt


Estimert glomerulær filtrasjonsrate fra serum Cystatin C hos pasienter over 80 år,innlagt i sykehus

Vitenskapelig tittel:

Estimated glomerular filtration rate from serum cystatin C in hospitalized patients aged beyond eightyProsjektbeskrivelse:
Studien skal undersøke om cystatin C egner seg bedre som parameter for å måle nyrefunksjon hos eldre pasienter over 80 år enn kreatinin, som er det som brukes i dag for slik måling. Cystatin C er hevdet å være mer uavhengig av muskelmasse, kosthold, kjønn og alder enn kreatinin, noe som gjør at den kan ventes å være et bedre parameter for nyrefunksjon enn kreatinin. Studien skal gjøres på blodprøver fra 200 pasienter ved Diakonhjemmet sykehus som allerede er samlet inn ved innleggelse og der kreatinin allerede er målt; cystanin C skal så måles i disse prøvene, og man skal undersøke korrelasjoner mellom cystatin C og kreatinin. Materialet vil være avidentifisert når analysene utføres, og det skal ikke innhentes samtykke fra pasientene. Studien er et mastergradsprosjekt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1614 Prosjektstart: 07.01.2013 Prosjektslutt: 16.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Gro Elisabeth Jensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreatinin betales over avdelingens eget budsjett, Cystatin C analyseres på OUS avdeling Rikshospitalet. Ingen økonomisk kompensasjon er avtaltForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i biomedisin, Nivå: mastergradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst