Forskningsprosjekt


Heroin og heroinmetabolitter. Interaksjon med alkohol.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å få økt kunnskap om mekanismene som gjør heroin i kombinasjon med alkohol spesielt farlig. En stor andel av heroinrelaterte dødsfall ses ved samtidig inntak av andre rusmidler som alkohol eller benzodiazepiner. Farmakodynamiske interaksjoner kan sannsynligvis forklare mye av dette, men en mulig effekt på metabolismen av heroin kan også være en mulig forklaring. Det planlegges å inkludere 3000 forskningsdeltakere. Det skal bare benyttes allerede innhentede data henholdsvis fra blod og urinprøver fra personer mistenkt for føring av motorvogn i påvirket tilstand, urinprøver fra innsatte i kriminalomsorgen, og analyseresultater fra rettslige obduksjoner der det er påvist heroins metabolytter med og uten alkohol.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1931 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cecilice Thaulow
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt folkehelseinstitutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering ved vanlig lønnsmidler fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført i henhold til REK søknad
Materiale fra biobank:
Heroin og metaboliiter. Interaksjon med alkohol.
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst