Forskningsprosjekt


Langtidsbruk av smertestillende midler-prediktorer og effekter.

Vitenskapelig tittel:

Langtidsbruk av smertestillende midler-prediktorer og effekter.

Søknad om tilbakeføring av et reseptmateriale om bruk av moderat smertestillende midler innsamlet i 1990 til Tromsøundersøkelsens database, og søknad om tillatelse til koblinger mellom  Tromsøundersøkelsen til Reseptregisteret.Prosjektbeskrivelse:
Bruk av smertestillende midler er vanlig, og forbundet med alvorlige bivirkninger og interaksjoner. Tromsøundersøkelsen gir mulighet for å studere legemiddelbruk i samme befolkning gjennom flere år. Kobling med Reseptregisterets lege data vil gi forbedret informasjon om type legemiddel, frekvens og mengde. Hensikten er å undersøke langtidsbruk av smertestillende legemidler, hvilke forhold som påvirker dette og effekter av bruk. Det søkes om en tilbakeføring av et reseptmateriale av moderat smertestillende midler til Tromsøundersøkelsen, som ble samlet inn i Tromsø kommune i 1989-90. Reseptmaterialet ønskes primært koblet til alle deltakerne i Tromsøundersøkelsen, sekundært til alle deltakerne i Tromsø 4, 5 og 6. Reseptmaterialet er oppbevart hos NSD. Det søkes også om å innhente informasjon fra Reseptregisteret til deltakerne i Tromsø 4, 5 og i Tromsø 6. Sekundært søkes det om tillatelse til å koble Reseptregisteret til de deltakerne som deltok i både Tromsø 4 og 6.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1656 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Elise Eggen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er aktuelt å søke om ressurser til stipendiaterForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30000

Del av forskningsprogram:

Tromsøundersøkelsen


Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord