Forskningsprosjekt


Undersøkelser av årsakssammenhenger ved revmatisk sykdom

Vitenskapelig tittel:

Study of the Pathogenesis of Rheumatic diseasesProsjektbeskrivelse:
Revmatiske lidelser er tilhører gruppen autoimmune sykdommer som rammer mellom 1 og 5 % av befolkningen. Det er ukjent hva som utløser og driver utviklingen av systemiske revmatiske sykdommer. Men det er kjent at pasienter med systemiske revmatiske lidelser har høye nivåer av antistoffer rettet mot kroppens eget vev. Slike autoantistoffer binder kroppsegne bestanddeler og forårsaker vevsskade. Autoantistoffene utskilles av en egen undergruppe av B-celler. Man vet lite om hva som tillater utvikling av slike skadelige B-celler hos pasienter, men det er sannsynlig at disse samarbeider med en annen celletype som finnes i blodet: T-hjelpecellen. Det er ukjent hvorfor og hvordan B-cellene og T-hjelpecellene interagerer. Formålet med det aktuelle forskningsprosjektet er å kunne bidra til forståelsen av hvorfor og hvordan skadelige antistoffer blir produsert av sykdomsfremkallende B-celler. Det planlegges å ta blodprøve én gang i året i fire år. Ved en rekke laboratorieundersøkelser ønsker man å finne ut hvorfor og hvordan antistoffene blir produsert for i fremtiden å finne bedre behandling. Det skal inkluderes 75 deltakere med ulike revmatiske lidelser. Det søkes om å opprette ny spesifikk forskningsbiobank for oppbevaring av det biologiske materialet med navnet "Forskningsbiobank for undersøkelse av årsakssammenhenger ved revmatisk sykdom”. Ansvarshavende for forskningsbiobanken er Ludvig Munthe. Det skal gjøres genetiske undersøkelser. Det planlegges å undersøkes hvilke B celle antigen receptorer BCR som pasientene har ved finnes blant pasientenes B-celler. Dette gjøres ved dypsekvensering av cDNA (teknikk kalt pyrosekvensering). Det vil i tillegg gjøres genekspresjonsprofilering av B-celleundergrupper.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1733 Prosjektstart: 15.10.2012 Prosjektslutt: 16.10.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ludvig A Munthe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del av forskning finansiert av HSØ, UiO og NFR.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Materiale fra biobank:
Biobank for undersøkelse av årsakssammenhenger ved revmatisk sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst