Forskningsprosjekt


Avansert MR-avbildning av hjernesvulster

Vitenskapelig tittel:

Advanced MRI of brain gliomas with perfusion, diffusion and spectroscopy MRIProsjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å undersøke hjernesvulster (gliomer) med avanserte MR-teknikker før hjernekirurgi og sammenligne disse med både rutinemessig patologisk undersøkelse og MR-undersøkelser av biopsiene som taes under operasjonen. Hensikten er å kunne karakterisere og beskrive disse hjernesvulstene på nye måter som gir økt informasjon om svulstenes grad og aggressivitet før operasjon. Dette kan gi hjernekirurgene viktig informasjon før de starter operasjonen og kan være med på å bestemme hvilken behandlingsstrategi man skal velge. Dette er viktig, da behandlingsstrategi varierer mye mellom de ulike typene gliomer og er viktig for behandlingsresultatet og overlevelse. Biopsier vil tas med støtte av etablert nevro-navigasjonsutstyr som brukes i den kliniske rutinen, slik at man nøyaktig kan lokalisere biopsistedet og sammenholde dette med korresponderende hjerneområder i MR-bildene. Studien skal omfatte 200 pasienter i Norge over 18 år, fordelt på 40 pasienter per år. Ulempene som nevnes er knyttet til tidsbruk for pasientene. Dagens MR-undersøkelser tar om lag 20 minutter, mens den planlagte tidsbruken i denne studien vil forlenges til inntil 60 minutter. Det planlagte prosjektet vil også kunne innebære at noen pasienter må gjennomføre to MR-undersøkelser samme dag.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1726 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Magnus Berntsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien og biobanken er finansiert gjennom forskningsmidler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital, som lønner prosjektmedarbeidere og betaler drift av biobanken. Bidrag fra de ulike instansene vil variere fra år til år, og andre finansieringskilder kan komme til. Forskerlinjestudent finaniserer av det medisinske fakultet, NTNU. Ingen av instansene har økonomiske interesser i prosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i Medisinsk Teknologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Karakterisering av hjernesvulster
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst