Forskningsprosjekt


Stor og sterk del 2

Vitenskapelig tittel:

Effektter av et redigert tverrfaglig behandlingprogram for inaktive overvektige i Stavanger kommuneProsjektbeskrivelse:
Målet med prosjektet er å evaluere en revidert tverrfaglig behandlingsmodell for inaktive sykelig overvektige. En underproblemstilling vil være å se nærmere på sammenhengen mellom stressnivå og trening i denne gruppen. Prosjektet inkluderer 18 deltakere og er en viderføring av "Stor og Sterk. Tverrfaglig behandling for inaktive overvektige" med REK-referanse 2010/1270.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1694 Prosjektstart: 29.10.2012 Prosjektslutt: 31.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sindre M Dyrstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stavanger kommune og Universitetet i StavangerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18

Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest