Forskningsprosjekt


Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter - en kvalitativ studie

Vitenskapelig tittel:

Relationships between suicidal patients and health workers in psychiatric units - a qualitative study.Prosjektbeskrivelse:
Selvmordsproblematikk er bakgrunnen for at mange innlegges i psykiatrisk sengepost. Studiens formål er å utforske og beskrive opplevelser av pasient-helsearbeider-relasjoner i psykiatriske sengeposter. Fokus er på hva som oppleves å fremme gode relasjoner, og hva som oppleves å hindre slike. Intervjudata innsamles fra helsepersonell (psykiatere, psykologer, psykiatriske sykepleiere), og tidligere pasienter over 18 år som har vært innlagt i psykiatrisk sengepost som følge av selvmordsforsøk eller alvorlige selvmordstanker. Studien skal inkludere 28 deltakere etter skriftlig samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/254 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Julia Hagen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert gjennom 4-årig stipendiatstilling ved HIST, Avd. for sykepleierutdanning.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 28

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet i helsevitenskap, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Relasjoner mellom selvmordstruede pasienter og helsearbeidere i psykiatriske sengeposter - en kvalitativ studie
Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
24.05.2013 REK midt
21.06.2013 REK midt
20.09.2013 REK midt
29.11.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
22.08.2014 REK midt
24.10.2014 REK midt
25.04.2018 REK midt