Forskningsprosjekt


Teamarbeid, måltid og spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

Teamwork and interaction during mealtimes in eating disorder in-patient units  (EDU).Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er 1) å utforske og beskrive samhandlingen i det miljøterapeutiske teamet i forbindelse med pasienters måltidssituasjon, og 2) å identifisere faktorer som påvirker teamarbeidet på døgnavdelinger for alvorlige spiseforstyrrelser. En normalisering av spisemønsteret og vektøkning er sentrale mål i behandlingen av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser og en viktig del av det miljøterapeutiske behandlingstilbudet. Samtidig er måltidene i mange sammenhenger en belastende situasjon for pasientene, fordi det å måtte spise kan være forbundet med frykt og angst. I tillegg kan det oppleves fysisk ubehagelig, bla. fordi magen ikke er vant til større måltider. I studien vil man observere samarbeid og interaksjon i forbindelse med måltider i en regional avdeling som behandler pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Man planlegger å gjøre videoopptak av måltidene og intervju med miljøarbeiderne som har deltatt i måltidet i ettertid. Fokus vil være på å observere måltidene, til sammen 40 måltider. Fokuset vil ligge på å undersøke samarbeidsprosesser i det miljøterapeutiske temaet i avdelinger for alvorlige spiseforstyrrelser. Det skal innhentes samtykke fra både miljøarbeidere og pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1927 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Moen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus. Det vil bli søkt om lønnsmidler til forsker fra eksterne forskningsmidler som Extrastiftelsen og Helse Sør ØstForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2012 REK sør-øst