Forskningsprosjekt


Næringsinnhold i morsmelk

Vitenskapelig tittel:

Variasjon i innhold av makronutrienter i morsmelk mellom ulike kvinner, avhengig av BMI, tid i laktasjonsperioden og maturitet på avkomProsjektbeskrivelse:
Premature og andre syke nyfødte trenger ofte morsmelk før deres egen mor kan tilby det. Dette får de fra avdelingens morsmelkbank. Små premature trenger mer næring enn innholdet i vanlig morsmelk, og berikning med ekstra protein og kalorier er defor vanlig. Innsamlet morsmelk skal analyserers for innhold av kalorier, fett, protein og laktose. Med kunnskap om dette kan indivielt tilpasset berikning skje. Det er vanlig å teste melk samlet gjennom et helt døgn, som innebærer praktiske utfordringer. Vi øsnsker derfor å sammenligne melk samlet gjennom et døgn med melk fra morgenen, i håp om at morgenmelk er representativ i næringsinnhold. Videre ønskes opplysninger om givernes BMI, for å se på om høy BMI gir økt næringsinnhold i melken eller ikke. Dette er det ikke publisert noe om tidligere. Det endelige målet med prosjektet er å bedre ernæring av premature og andre syke nyfødte, gjennom økt kunnskap om hvilken faktisk ernæring vi tilbyr.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1741 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hanne Farstad
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Av Barne- og ungdomsklinikken gjennom innkjøp morsmelanalysator, og ved at prosjektleder bruker overlegepermisjon og senere 20% forskningstid i arbeidstiden til gjennomføring av studien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Næringsinnhold i morsmelk
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt