Forskningsprosjekt


Gammel vane-vond å vende 2

Vitenskapelig tittel:

Kan helseatferd bedres hos personer med overvekt og/eller som er i risiko for å utvikle type 2 diabetes?- en studie av  kommunale frisklivstilbudProsjektbeskrivelse:
En av dagens store helseutfordringer er kroniske sykdommer relatert til levevaner. Prevalensen av overvekt har økt betraktelig i Norge de siste tretti årene. Det samme gjelder for andelen nordmenn med type 2 diabetes, og en oversikt over studier viser at ca. 50 % av alle diabetestilfeller er uoppdaget. Helsedirektoratet anbefalte i 2011 at det burde opprettes Frisklivssentraler i alle kommuner i Norge. En Frisklivssentral skal ha tilbud til personer som har behov for å endre livsstil innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. WHO anslår at 90 % av diabetes type 2 kan forbygges gjennom endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner. Denne delstudien er en del av et doktorgradsprosjekt som har som formål å se på hvordan kommunale tilbud kan bidra til endring av levevaner. Delstudien vil se på endringer i helseindikatorer over tid hos deltakere på en Frislivssentral i forhold til hvilke tilbud de deltar på innen fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt og motivasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1742 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingrid Følling
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Doktorgradsstipendiatstillingen er finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 250

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsmedisin, Nivå: Doktorgrad
Sluttmelding/publikasjon: Gammel vane-vond å vende 2
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2012 REK midt
23.08.2013 REK midt
17.01.2014 REK midt
05.06.2019 REK midt