Forskningsprosjekt


Barneleukemi i sentralnervesystemet

Vitenskapelig tittel:

Central nervous system involvement in childhood leukemiaProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke forekomsten av leukemiceller i sentralnervesystemet hos barn ved diagnosetidspunktet og frem til den 15. behandlingsdagen, leukemicellenes molekylærbiologi og betydningen av leukemiceller i spinalvæsken for prognosen. Studien inkluderer barn i alderen 0-18 år i de nordiske landene og Baltikum. Standardmetoden for å påvise leukemi i sentralnervesystemet er ved undersøkelse av spinalvæsken for kreftceller ved celletelling og mikroskopi. Ved nyere metoder, hvor man undersøker proteiner på cellenes overflate med særlig fintfølende teknikker, er det mulig å finne kreftceller på et langt lavere nivå enn ved standardmetoden. Med dagens metoder har 3% av pasientene CNS- leukemi ved diagnosetidspunktet. Bakgrunnen for prosjektet er en nyere studie som indikerer at det ved mer fintfølende teknikker kan diagnostiseres langt flere barn med CNS-leukemi enn ved dagens metoder, og at minst 30% av pasientene har affeksjon av CNS på et lavere nivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1747 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aina Ulvmoen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

-Rigshoptialets forsknignsmidler (1 668 000 DKK)

- Børnecancerfonden (210 000 DKK)

- Dansk Kræftforsknings Fond (175 000 DKK)

- Anders Hasselbalchs Fond til leukeæmiens bekæmpelse (40 000 DKK)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 90

Del av forskningsprogram:

NOPHO ALL 2008 protokollen.


Materiale fra biobank:
Rigshospitalet, København, Danmark
Righospitalet, København, Danmark
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2012 REK midt
15.03.2013 REK midt
19.04.2013 REK midt
23.08.2013 REK midt
10.04.2015 REK midt
25.11.2016 REK midt