Forskningsprosjekt


Stamceller i pre-invasive blæresvulster

Vitenskapelig tittel:

Carcinoma in situ of the urinary bladder, Study IV: stem cells in epithelium and stromaProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om stamceller forekommer i carcinoma in situ. Slike celler har vært funnet i invasiv blærekreft men ikke i normal blæreslimhinne. Studien innebærer ny snitting og immunohistokjemisk farging av parafininnstøpt vevsmateriale: biopsier tatt i perioden 2004-2005, stort sett fra pasienter med kjent blærekreft. I tillegg skal en granske klinisk informasjon som ble hentet utelukkende fra patologiremisser og patologidiagnoser før og etter biopsien. Pasienter eller behandlende leger skal ikke kontaktes. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke for å analysere det biologiske materialet og benytte kliniske informasjoner som beskrevet ovenfor. Begrunnelse for ikke å innhente samtykke er at dette er ny og endret bruk av tidligere innsamlet humant biologisk materiale. Prosjektgruppen understreker i søknaden at pasientidentifikasjon ikke i noen form vil bli tatt med ut av sykehusets datasystem. Prøvene og dataenes tilknytning til enkeltindivider kan kun finnes ved søk i sykehusets datasystem via personlig innlogging av en av forskerne. I tillegg søkes det om tillatelse til overføring av humant biologisk materiale til Sverige. Der vil materialet bli undersøkt mikroskopisk uten pasientdata.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1730 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: aasber@ous-hf.no
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Telemark og Helse sør-øst, via vanlige, årlige søknader om forskningsmidler som behandles av forskningskomitteer.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 73

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorsgrad, medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Seksjon for patologi.STHF
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst