Forskningsprosjekt


Vitaminstatus hos ungdommer nord for Polarsirkelen

Vitenskapelig tittel:

“MICRONUTRIENTS IN TEENAGERS AND

ADOLESCENTS NORTH OF THE ARCTIC CIRCLE”Prosjektbeskrivelse:
Ved innføring av nye biokjemiske parametre er det behov for innsamling av data for beregning av referansenivåer i pasientpopulasjonen. Nordlandssykehuset har innført følgende nye parametre: retikulocytt MCH (CHr), % hypokrome% røde (%Hypo) og Holotranskobalamin. Vi ønsker derfor å lage referanseområder for tenåringer for disse parametrene. Referanseområdene vil sammenlignes med tradisjonelle klinisk kjemiske parametre på jernmangel (Ferritin, TIBC, serum-jern) og på vitamin B12-mangel (serum-vitamin B12, homocystein, metylmalonsyre). I den samme populasjonen ønsker vi også å undersøke vitamin D status vinter/vår og høst og relatere 25 OH vitamin D nivået med forekomst av luftveisinfeksjoner hos den enkelte tenåring. Inflammasjonsparametere blir målt og andre vitaminer blir målt for en komplett kartlegging av status for mikronæringsstoffer. Spormetaller har ikke tidligere blitt undersøkt i utstrakt grad blant tenåringer og vi ønsker å se på disse i relasjon til bla. jern-parametre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/91 Prosjektstart: 01.02.2013 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ole-Lars Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler fra Somatisk Forskningsfond Nordlandssykehuset HF  og Somatiske forskningsmidler fra Helse Nord RHF.  Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 240

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Vitaminstatus hos ungdommer
Behandlet i REK
DatoREK
21.02.2013 REK nord