Forskningsprosjekt


PET studier av fosfodiesterase 10A hos pasienter med Huntingtons sykdom i tidlig fase og normale kontroller

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en fase 0 studie ved PET sentret ved Karolinska Institutt i Stockholm der inntil 30 normale kontoller og tilsvarende antall personer som er kjente bærere av genet for Huntingtons sykdom uten tegn til sykdom eller som viser tegn til tidlig sykdom. Alle genbærere/syke inngår allerede i Registy 3 studien og er kjent med sin genfeil. Målet er å se på nivået av enzymet fosfodiesterase 10A i forskjellige deler av hjernen med en isotop bundet til racloprid, en MP PDE10 hemmer som binder seg til "medium spiny neurons", som er de cellene som primært degenerer ved Huntington. Man vil se på 5 genbærere og 5 kontroller først, og så utvide avhengig av hvilke forskjeller som påvises i hvilken fase av sykdommen. Studien vil være en samarbeidsstudie mellom svenske, danske, norske og nederlandske forskere/sentra og pasientforeninger. PDF10A hemmere er under utvikling og vil kunne regulere CAMP og CGMP signaler dersom bindingen er spesifikk og uttalt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1987 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.08.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Frich
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

CHDI Foundation Inc.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 30

Del av forskningsprogram:

European Hunting Disease Network gjør en hovedstudie som kalles Registry 3- dette  nye omsøkte prosjektet er en tilleggsstudie hos personer som allerede inngårr i studien som har  REK nr S-05365a


Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført i henhold til protokoll
Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
18.04.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
31.10.2013 REK nord
09.01.2014 REK nord
09.01.2014 REK nord
14.08.2014 REK nord
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord
21.04.2016 REK nord
25.10.2018 REK nord