Forskningsprosjekt


Internettbasert behandling for personer med affektive lidelser og alkoholmisbruk

Vitenskapelig tittel:

Internet-based Treatment for Comorbidity of Alcohol Misuse and Mood DisordersProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan en kan utvikle og lansere effektive internettbaserte selvhjelpsprogrammer for forebygging og behandling av dobbeltdiagnosen psykiske problemer og alkoholmisbruk. Det engelskspråklige internettprogrammet ”On Track Alcohol & Depression” skal oversettes og tilpasses norske forhold. Det skal deretter prøves ut gjennom en randomisert kontrollert studie. Studien består av to deler: I del 1 skal det gjøres en effektvalidering av programmet når det brukes i en åpen tilgjengelig intervensjon i samfunnet. Totalt skal 120 deltakere over 18 år som vurderes å ha et risikabelt drikkemønster og nedstemthet (depressed mood) inkluderes i denne. I del 2 skal programmet prøves ut i en avdeling for behandling av sammensatte ruslidelser som et tillegg til den øvrige behandlingen. Pasientene vil bli informert om prosjektet gjennom sin behandler, etter at behandlergruppen har vurdert hvem som skal forespørres. 16-20 pasienter som ønsker å delta vil bli screenet av en forskningsassistent og deretter få hjelp til å registrere seg på programmet samt få en kort introduksjon til dette. Programmet inneholder 6 treningsmoduler som skal hjelpe deltakerne med å sette mål, lage planer, bygge støtteteam og utarbeide strategier for å takle risikosituasjoner. Programmet er delvis interaktivt. Det fremgår av protokollen at programmet er laget slik at det ivaretar de krav Datatilsynet setter til kryptering, autentisering og lagring. Prosjektet er kommet i stand i samarbeid med Queensland University of Technology, Australia.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1595 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Wynn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkes fullfinansiert av HelseNord.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 210

Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst