Forskningsprosjekt


Rettferdig helse for alle?

Vitenskapelig tittel:

En medisinsk-filosofisk studie av de spørsmål og konflikter som oppstår i skjæringspunktet mellom universelle hippokratiske normer som styrer møtet mellom helsearbeideren og asylsøkere og "papirløse" flyktninger,og de nasjonal-statlige lover som bestemmer over deres tilværelse og skjebne.Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Belysning av behandlingsmessige og etiske utfordringer i psykisk helseverns møte med asylsøkere og papirløse flyktninger i en usikker situasjon forårsaket av nasjonale lover. Formål og problemstilling: Målet for studien er å problematisere om helsearbeidere tvinges vekk fra faglige og etiske idealer som følge av utlendingsloven. En viktig problemstilling er om flyktningenes usikre framtidsutsikter påvirker mulighetene for å gi god behandling. Videre diskuteres om flyktningene selv opplever at usikkerheten påvirker helsehjelpen, og om de opplever like god behandling som andre. Metoder: Det gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med ti intervjuer der informantene er flyktninger, helsearbeidere og advokater. Resultater: Studien fyller et normativt tomrom lite utforsket i kunnskapsfeltet omkring flyktninger og helse. Den vil bidra til å styrke kunnskapene om flyktninger generelt, og refleksjonsevnen hos helsearbeidere om behandlingsmessige og etiske utfordringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1645 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vidje Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Almennpsykiatrisk klinikk UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse NordForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord