Forskningsprosjekt


Validering av Global Trigger Tool som målemetode for kartlegging av pasientskader

Prosjektbeskrivelse:
Global Trigger Tool (GTT) er en metode som alle helseforetak er pålagt å bruke for å kartlegge pasientskader i egen virksomhet. I dette prosjektet ønskes det å undersøke om GTT metoden er et robust og sensitivt verktøy brukt på dagens elektroniske pasientjournaler. Studien innebærer for det første to delstudier på selve GTT-metoden hvor det skal benyttes registerdata. I en tredje delstudie skal det gjøres journalgjennomganger fra minimum 240 tilfeldig utplukkede sykehusopphold. Her skal en bruke GTT metoden for å kartlegge evt pasientskader/uønskede hendelser. Det skal hentes inn samtykke for journalgjennomgangene. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for bruken av registerdataene (utenom journalene).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1691 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 05.07.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Barthold Vonen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad om økonomisk støtte sendes Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5040

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK vest
10.01.2013 REK vest
12.02.2015 REK vest
14.01.2016 REK vest
07.03.2018 REK vest