Forskningsprosjekt


Kognitive og cerebrale endringer hos pasienter med anorexia nervosa

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke hvorvidt cerebrale endringer ved anorexia nervosamedfører redusert funksjon i hjernens eksekutive nettverk, og om disse endringene er reversible dersom pasientene oppnår normalt næringsinntak og vekt. Dette vil bli undersøkt hos 30 pasienter i alderen 12-20 år, innlagt ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Tromsø. Samme antall friske aldersmatchede kontrollpersoner vil også inkluderes. Deltakerne vil gjennomgå pretest med nevropsykologisk undersøkelse, funksjonell magnet-resonans avbildning (fMRI) og volumberegninger av cerebrale strukturer ved innleggelse og posttest med samme målinger som pretest tidligst 6 måneder etter at normalt næringsinntak og vekt innen et normalt BMI-referanseområde er gjenopprettet. Testene som tas er de samme som rutine på avdelingen, MR scanning er spesifikt for studien. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1588 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per Aslaksen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen institusjon: UNN Tromsø og UiT.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
17.10.2012 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst