Forskningsprosjekt


Validering og evaluering av implementeringeffekt av strukturert psykiatrisk intervju i første linje tjeneste i Norge og Russland

Vitenskapelig tittel:

Validation and evaluation of the effects of implementation of the structured psychiatric interview for general practice (SPIFA) in Northern Norway and Northwest RussiaProsjektbeskrivelse:
Formålet er å foreta en kryss-kulturell validering og måling av effekt i bruk av SPIFA (strukturert psykiatrisk intervju for allmennpraksis) i Nord Norge og Nordvest Russland. SPIFA er kjent i Norge blant fastleger, men har ikke vært grundig undersøkt og validert. Det har vært brukt i Trøndelag men ikke i Nord Norge. Det planlegges å teste SPIFA parallelt av fastleger (hver med 25 pasienter) i Norge (10 fastleger) og Russland (10 fastleger). I tillegg skal pasientene undersøkes av en psykiater med russisk og norsk kompetanse. Prosjektsøker tar sikte på å lage en ny mer kulturelt tilpasset versjon av SPIFA. Prosjektet vil kunne føre til systematisk bruk av SPIFA. Antall forskningsdeltagere er angitt til 220 i Norge og det samme antall i Russland. Ulempene angis å være knyttet til tidsbruken i det andre intervjuet (1 time) og at det kan være ubehagelig å svare på samme spørsmål om helseplager til to forskjellige personer. Det oppgis under punkt 5c i søknaden at « prosjektet handler ikke om behandlingstiltak, men bare om psykiatriske intervju (20-minutters samtale med sin fastlege og 40-minutters samtale med en psykiater)». Komiteen tolker dette slik at opplegget ikke gjelder behandling av sykdommen men om validering av et instrument for diagnostikk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1723 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Grigory Rezvy
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord søkes om finansiering av prosjektet. Alle utgifter som knytter seg til datainnsamling i Russland skal søkes om fra Barentsprogramme eller Barents sekretariat.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 220
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 220

Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst