Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie av pasienter og pårørendes erfaringer med førstegangspsykose og behandlingsveier i Nordland.

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien bygger videre på en pågående studie ved Nordlandssykehuset HF. Det er kjent at pasienter med førstegangspsykose kommer sent til behandling, noe som kan minske utsikter til bedring og skape unødvendige belastninger for pasienter og deres familie. Hvilke faktorer som påvirker hjelpsøking i et fylke som Nordland, med lange avstander og ofte utfordrende tilgang til helsetjenester er lite utforsket. Denne studien har som målsetting å utforske hjelpsøkingsprosessen, herunder hvordan pasienter og deres nærmeste pårørende oppdager og forstår psykosesymptomer. Forskning på pårørendes erfaringer, og helsetjenestenes pårørendearbeid er i stor grad rettet mot foreldre, og få studier beskriver hvilke erfaringer søsken til unge mennesker med førstegangspsykose har. Studien vil derfor utforske søskens erfaringer adskilt fra foreldrene. Forskningsmetoden vil være en kvalitativ analyse av intervjuer med pasienter, foreldre og søsken. Det skal inkluderes 40 forskningsdeltagere, og samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1650 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Sørgaard
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om PhD stipend fra Helse Nord RHFForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Praktisk kunnskap ved Universitetet i Nordland, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst