Forskningsprosjekt


Undersøkelse av bryst og eggstokkkreft "susceptibility" gener i Norkse kreft familier

Vitenskapelig tittel:

Quest for new breast and ovarian cancer susceptibility genes in northern Norwegian cancer familiesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet innebærer genetiske undersøkelser av 120 pasienter som har vært diagnostisert med bryst- og/eller eggstokkreft og der det er bryst- og/eller eggstokkreft i pasientens familie. Formålet er å undersøke betydninger av andre genvarianter enn de mutasjonene i BRCA1 og BRCA2-genene som vi i dag kjenner betydningen til. Prosjektet består av tre delstudier: I del 1 skal man studere varianter i BRCA1 og BRCA2-genene av hittil ukjent betydning. I del 2 skal man, hos pasienter der det er en historie med kreft i familien, men der det ikke er funnet mutasjoner i BRCA1 eller BRCA2, undersøke om det er mutasjoner i andre kjente gener som disponerer for kreft. I del 3 skal man gjøre en analyse av kopitallsvariasjoner hos noen av pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1652 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marijke Van Ghelue
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker om finansiering av prosjektet av Helse NordForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Materiale fra biobank:
Diagnostiske biobank medisinsk genetisk avdeling BUK,UNN
Behandlet i REK
DatoREK
18.10.2012 REK sør-øst