Forskningsprosjekt


Langvarig bruk av smertestillende legemidler i befolkningen

Prosjektbeskrivelse:
Smertestillende legemidler er blant de mest brukte legemidlene, og er forbundet med alvorlige bivirkninger og interaksjoner. Formålet med prosjektet er å studere bruk av smertestillende legemidler og endring over tid i en generell befolkning. Dette gjøres ved å undersøke forekomst, frekvens av bruk, dosering, utvikling i bruk over tid, omfanget av langvarig bruk og hva som karakteriserer brukerne, spesielt de med langvarige bruk. Studien skal studere betydningen av type smerteproblemer, sykelighet og helsetilstand, sosiodemografi og livsstil. Det er behov for kunnskap om omfanget av bruk av smertestillende legemidler hos pasienter med kontraindikasjoner. Tromsøundersøkelsen gir en mulighet for å undersøke dette, spesielt sykdom-legemiddel-interaksjoner. Smertefølsomhet er en ny biologisk variabel i en befolkningsstudie, og en vil studere betydningen av smertefølsomhet for bruk. Prosjektet er et samarbeid mellom UNN, UiT, OUS/UiO, FHI og NTNU, og er en del av Tromsø Pain Study.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1636 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Elise Eggen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er sendt søknad til Helse Nord om støtte til PhD-prosjektForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12982

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord
26.05.2016 REK nord