Forskningsprosjekt


Likemannsprosjektet

Vitenskapelig tittel:

Forskningsprosjekt om likemannsarbeid i kreftomsorg.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien er å evaluere likemannsarbeidet på Vardesenteret ved Radiumhospitalet. Studien er initiert av Kreftforeningen, og er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Vardesenteret ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Det drives i dag et forholdsvis omfattende likemannsarbeid av og for kreftpasienter og kreftoverlevere i Norge. Dette likemannsarbeidet blir drevet i regi av de enkelte pasientforeninger innen Kreftforeningen (12 stykker). Pasientforeningene har gått sammen om én likemannstjeneste ved Vardesenteret. Det foreligger i dag ikke noen samlet oversikt over likemannsarbeidet i Norge eller noen systematisk evaluering av dette arbeidet. Data skal samles inn via fokusgruppeintervjuer med brukere for å evaluere Vardesenterets metode for likemannsarbeid. Det planlegges å gjennomføre fire fokusgrupper. Deretter planlegges en større spørreskjemaundersøkelse om samme tema. Det skal inkluderes totalt 10 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/2001 Prosjektstart: 03.12.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

KreftforeningenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2012 REK sør-øst