Forskningsprosjekt


Pasientforløp ved hjerneslag i Nord-Norge og Danmark

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneinfarkt er viktigste årsak til funksjonshemming i Norge. Slagenhetsbehandling og trombolyse bedrer funksjonell status, men det er mindre forskning på om rehabilitering etter slagenhet har betydning. Nasjonale forskjeller som følge av ulik organisering av pasientforløp er kjent. Sammenlignende studier mellom skandinaviske land er ikke tidligere utført. I Norge gis rehabilitering ofte på små enheter med lite pasientvolum, mens Danmark har valgt høyere grad av sentralisering. Studien er en prospektiv sammenlignende internasjonal multisenterstudie av slagpasienter fra UNN Tromsø/Harstad og Århus i Danmark, i samarbeid med Hammel Neurocenter. Inklusjonsperiode 2 år. Danmark og Norge har hjerneslagregister som gir mulighet for sammenligning, i tillegg til spørreskjema 3 og 12 måneder etter hjerneslaget. Funksjonell status, hjelpebehov, bosted og livskvalitet i de to kohorter etter 3 og 12 måneder undersøkes. Behandlingskjeden kartlegges med vekt på analyse av rehabiliteringstiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1635 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 01.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Audny Anke
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om PhD stipend 50% over 6 år samt 20% prosjektmedarbeider i 3 år fra forskningsmidler i Helse Nord RHF.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 500

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerutdanning UiT, Nivå: PhD-prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2012 REK nord