Forskningsprosjekt


Forebygging av diabetiske fotsår

Vitenskapelig tittel:

Vil pulserende undertrykk øke blodstrøm til benet/huden hos pasienter med perifer arteriell sykdom og diabetes?Prosjektbeskrivelse:
Ved Universitetet i Oslo er det utviklet en ny metode for å øke blodsirkulasjonen til en ekstremitet hos en frisk person ved å applisere et pulserende undertrykk. Metoden er benyttet i to tidligere studier, og skal i dette prosjektet testes ut på en ny gruppe, pasienter med nedsatt blodtilførsel til bena og diabetes. Hensikten er metode- og teknologiutvikling. Det skal inkluderes til sammen 76 forskningsdeltagere, både pasienter og friske kontrollpersoner, i alderen 30-90 år. Pasientene rekrutteres fra Avdeling for kar/thoraxkirurgi ved Ahus og friske kontrollpersoner rekrutteres fra Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Data omfatter helseopplysninger og sirkulasjonsmål. På et senere tidspunkt vil det benyttes en ny prototype av utstyret som er under utvikling av samarbeidspartnere i utlandet. Det vil da sendes ny søknad til REK.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1424 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Univeristetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert via midler fra EUs 7th Framework Research program. Inger Helene er ansatt i en Post Doc stilling som er finansiert via disse midlene. De andre prosjektmedarbeiderne er studenter eller i fastlønnede stillinger.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 76

Sluttmelding/publikasjon: Dette prosjektet var første del av et todelt prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2012 REK sør-øst